SZKODY BUDOWLANE | MEDIATOR
Szkody budowlane choć rzadko występują powodują znaczne straty materialne. Mogą także powodować u osób obrażenia ciała, a nawet doprowadzić do śmierci poszkodowanych. Za skutki może odpowiadać inwestor, wykonawca prac, podwykonawcy lub inni. W pewnych sytuacjach odpowiedzialność może dotyczyć architektów lub biur projektowych. Winę i odpowiedzialność przyjmują ubezpieczyciele, z którymi sprawcy zawarli stosowaną polisę OC. Szkody materialne jakie ma pokryć ubezpieczyciel wymagają udowodnienia. To samo dotyczy osób z obrażeniami. i wypadków śmiertelnych. Najtrudniejszy jest etap związany z wykazaniem winy. Tylko doświadczona kancelaria usług prawnych może temu podołać.
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
RODZAJE ODPOWIEDZIALNOśCI ZA SZKODY BUDOWLANE TO MIĘDZY INNYMI:
 • opóźnienie w rozpoczęciu budowy (inwestycji),
 • opóźnienie w wykonaniu,
 • wadliwe wykonanie,
 • wykonanie sprzeczne z umową,
 • niewykonanie zobowiązania.
ROSZCZENIE ODSZKODOWAWCZE MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z SYTUACJAMI:
 • katastrofa budowlana związana z pracami budowlanymi,
 • szkody powstałe w otoczeniu budowanego obiektu,
 • wady projektowe,
 • brak skutecznego nadzoru budowlanego,
 • prace inżyniera kontraktu.
NASZE DZIAŁANIA OBEJMUJĄ
szereg prac związanych z wyegzekwowaniem odszkodowania. Po analizie dokumentacji i zgromadzeniu pozostałej reprezentujemy poszkodowanych przed sądem. Jest to proces długi i skomplikowany. Aby działania uwieńczyć powodzeniem należy zadbać o dokumentację związaną z pracami budowlanymi. Jest to najważniejszy element roszczenia. Od tego zależy czy możemy podjąć się prowadzenia Państwa sprawy.
NASZE USŁUGI
pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania za szkody i straty oraz za szkody osobowe w wyniku szkody budowlanej.
Nasza obsługa prawna zapewnia:
 • informację na temat możliwości uzyskania odszkodowania,
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • spotkanie z osobą poszkodowaną w biurze firmy lub w innym, wspólnie ustalonym miejscu,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • stały kontakt klientów z naszą Kancelarią Odszkodowawczą poprzez bezpłatną infolinię 800 43 04 04 lub 505 341 555,
 • pełną i nieodpłatną obsługę w przypadku reprezentowania klienta przed Sądami,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych.
Choć z pozoru czynności takie wydają się proste i oczywiste w rzeczywistości wiedza z zakresu likwidacji szkód jest niezbędna.Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej